Loon Salarissoftware - Alle handleidingen Loon

Algemene handleiding

Lees de Algemene handleiding Loon voor informatie over het gebruik van Loon.

Detailhandleidingen

Hieronder vindt u een lijst van handleidingen over een specifiek onderwerp.

00 Uitkering W.G.A.
00 Uitkering Ziektewet
Loon niet meer telefonisch bereikbaar
Verloning AOW-gerechtigde leeftijd
Groep 00 Levensloopuitkering 61+. Import in Loon 2022
Aanpassen premies Werkhervattingskas
Aanpassen premies Werkhervattingskas
Aanvullend geboorteverlof WIEG
Aanzeggen_Verlengen_Bevestigen
Uitleg abonnement Loon
Afkoop pensioen in eigen beheer
Saldomutatie agenda
Andere manier verbinden Loon Portaal: Loon via web-methode
Andere risicogroep voor de fiscus
De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch
Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon
(Bestel)Auto van de zaak in Loon
(Bestel)Auto van de zaak in Loon
Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling
Extra maatregelen AVG Loon Salarissoftware
Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Alternatief: mijn.loondossier.nl
Backups maken en herstellen in Loon
Back-ups maken en herstellen via Mijn LoonDossier
Back-up naar Loon met maar 1 werkgever
RDP-methode. Bestanden uitwisselen Loon Portaal en uw apparaat
Web-methode. Bestand verplaatsen direct vanuit Loon naar eigen apparaat
Beveiliging Google-account voor uw LoonMail
Beveiliging Mijn LoonDossier
Bewaartermijn
Opting-in en pseudo wn's. En wn's met afwijkende tabel.
Blanco loonstrook afdrukkken
Cafetariaregeling in Loon
Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon
Cookie-beleid Loon Salarissoftware B.V.
Correctie loonaangifte over de jaargrens
Cumulatieve methode, VCR, Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
Aangiften loonheffingen, loonaangifte
Eigenrisicodrager, eigen risicodrager
Eigenrisicodrager, eigen risicodrager
Eigen pensioenregeling
Eigen pensioenregeling
Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?
Mailen vanuit Loon Online
E-mailen vanuit Loon. Uitleg en probleemoplossing
Export journaalpost naar Exact
Export journaalpost naar Yuki
Export journaalpost naar Twinfield
Extra periode 2020, week 53
Favorieten in Loon
Fiets onder de WKR. Stroomschema
Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine
Gegevens voor verloning
Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer. PKB
Herrekenen en opnieuw verlonen
Historische lonen, en verschillenjournaal
Voor Softwareontwikkelaars. Importeren XML vanuit HRM- of tijdsregistratie-systemen.
Importeren van loonuren en –dagen uit csv-bestand
Import gegevens Loon 2022 naar Loon 2023
Import loonaangifte uit ander salarispakket.XML
Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)
52 Uitzendbedrijven, Inlenersbeloning
Installatie Loon Online 2022
Installatie Loon Online 2023
Jaarwerk 2022
Kindverlof en pensioen
iMUIS en jp Loon Salarissoftware
Koopdagen 55+
Lease-fiets van de zaak. 7% bijtelling
Individueel Ontwikkelbudget via Leerrekening. 17 Non-food
Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2023
Vergoeding of verstrekking WKR
Loon Online met Linux-Ubuntu
Loonbeslag betalingsregelingen
Gebruikersnaam wachtwoord LoonDossier
Loonkostenvoordelen
Beveiliging Loon Online
Loon vandaag
Loon 2023 herrekenen juni update
Faq's Loon Portaal, Loon Online
Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online
Starten met Loon Online
Loon Online. Rdp-file voor Apple Mac OS
Loon release notes 2022
Loon release notes 2023
LPG Bouw via APG
LPG sector 18 Reiniging via APG (vorrheen Cordares)
Machtiging toegang Loon-gegevens
Mijn.loondossier.nl, LoonDossier, Uitgebreid
Mijn.loondossier.nl, Algemeen
App Mijn.loondossier. Administratiekantoor
App Mijn.loondossier
App Mijn.loondossier, werknemer
App Mijn LoonDossier voor Androids
Mijn.loondossier.nl, klant admin.kantoor
Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor
Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor. Engelstaliig
Mijn.loondossier.nl werknemer
Mijn.loondossier.nl. English, for employees
Mijn LoonDossier. Werkgever overzetten van het ene administratiekantoor naar het andere
tweestaps-verificatie Mijn LoonDossier
Mijn LoonDossier. Uitbreiding beveiliging
Nabetalingen bij werknemer uit dienst
Netto naar bruto berekeningen
Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
opslagen en onregelmatigheidstoeslagen
Betaald ouderschapsverlof
Loonstroken emailen via Outlook. Melding uitschakelen.
Overnemen of overdragen Loonadministratie tijdens jaar
Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?
Overwerk of meeruren oproepkracht
Invoeren overwerkpercentages in Loon
Overwerk, overuren en meeruren in Loon
Overzichten na loonaangifte
Part-timebreuk berekening pensioenpremie
PAWW in Loon
Toeslag die meegaat in de pensioenpremie
Werknemer met Pensioenuitkering
Werknemer met Pensioenuitkering
Pensioen via Stipp in groepen buiten de 52 Uitzend ABU en NBBU
Privacy statement Loon Salarissoftware
Reserveringen. O.a. voor 13e maand.
Reserveringen, kosten werkgever
Afwijkend reserveringsbedrag januari
Serieverlonen
01 Agrarisch bedrijf
03 Bouw
03 UTA Bouw
12 Metaal en techniek
17 Detailhandel
18 Reiniging
28 Taxivervoer
32 Goederenvervoer
33 Horeca
35 Zorg en Welzijn
52 Uitzendbedrijven
53 Beveiliging
Seniorenregeling
SEPA-betalingen, SEPA, IBAN
Serie-overzichten naar uw klant via mijn.loondossier.nl
Exporteren journaalpost Loon naar SnelStart
Snel aan de slag met Loon 2022
Snel aan de slag met Loon 2023
Starten of stoppen loonadministratie tijdens het jaar
Thuiswerkvergoeding, thuiswerkkosten
Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware
Toeslagen samenvoegen bij overwerk of na loonsverhoging eerste periode
Transitievergoeding
Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling
Archivering oude dienstvervbanden na import
Grondslag berekening pensioenpremies 2019
Uitleg loonstrook 2022
Uitleg loonstrook 2023
Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven
Verloningen en fasenbepaling in de sector Uitzendbedrijven
Reserveringen in de uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II
Uitzendkrachten in de Bouw
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Appel Pensioenuitvoering
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) AZL
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Capgemini
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGGM. Voorbereidingen
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Stichting USAG via Loon
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) TKP
Vakantiegeld 2023
Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?
Verandering loonheffingennummer
Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht
Verlofopbouw in dagen, of verlofopbouw in geld?
verrekeningspercentages loonheffingskorting 2023
Verschil journaalpost en aangifte
Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon
Verwerkingsregister Loon Salarissoftware B.V.
Verzuim verlof via agenda
Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon
Ziekte: Wachtdagen, deels doorbetalen en no-riskpolis
WAS, WAS proef
Uitleg premies Werkhervattingskas 2023
Werkkostenregeling
Werknemer halverwege periode in of uit dienst
Werkuren oproepkrachten via Agenda
Wijzigingen voor de 52 Uitzendbedrijven per 2022
Afrekenen WKR in 2022
Afrekenen WKR in 2023
Werkkostenregeling in Loon
Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald
Zorgbonus
zwangerschapsverlof