Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald

Reserveringen automatisch uitbetaald bij uitdienstverloning

Vanaf de Loon 2017 versie 126 worden bij een werknemer die uit dienst gaat automatisch alle (!) mogelijke reserveringen toegevoegd bij zijn uitdienstverloning. Dit gebeurt ook als er geen bedragen aan 'hangen', en zelfs als er helemaal geen reserveringsbedragen zijn voor de werknemer.

Voorbeeld: werknemer Kuiper gaat uit dienst op 15 augustus 2017. Dan toont Loon bij de 'Gegevens voor verloning' eerst deze melding over 'Automatisch componenten toevoegen':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Automatisch componenten toevoegen, Alle reserveringen bij uit dienst

Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Alle reserveringen bij uit dienst

Na 'OK' zien we in diens augustusverloning alle reserverings-looncomponenten (rechts in het scherm) staan:

Afbeelding: Gegevens voor verloning, Alle reserveringen bij uit dienst

Loon vermeldt dus alle mogelijke reserveringen, en als 'Waarde' altijd 'geheel'. Dat ziet er wellicht wat vreemd uit maar Loon berekent dit laatste salaris uiteraard correct. In ons voorbeeld heeft werknemer Kuiper alleen een reserveringsbedrag voor het vakantiegeld:

Loon salarissoftware Afbeelding: Uitdienstverloning,
Alle reserveringen automatisch toegevoegd Afbeelding: Uitdienstverloning, Alle reserveringen automatisch toegevoegd

U hebt hier dus geen omkijken naar. Er zijn nog wel een drietal aandachtspunten in dezen.