Wijzigingen loonstroken per 2018

Wanneer ziet Loon 2018 het als overwerk of meeruren?

Vanaf 2018 zijn de criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt een stuk eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Het hangt af van het werkschema:


Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.
Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.
Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd). 

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

Wanneer 'Meeruren'?
Meeruren komen in Loon 2018 alleen nog in de volgende situatie voor: Onregelmatige parttimers (oproepkrachten) die in het verloningscherm onder het fulltime aantal uren blijven, maar bij wie vervolgens via het plusje (+) en dan 'Overwerk' uren worden ingeven. Dat worden dan 'Meeruren'.

Overwerk? Wat zegt de Wet?
Een belangrijke pijler voor 'overwerk of niet?' is uiteraard de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML.

Wilt u geen bijzonder tarief bij overwerk?
Standaard hanteert Loon de 'bijzondere tabel' bij de overwerkverloningen voor voltijder en regelmatige parttimers.

Wilt u voor een werknemer (voltijder of deeltijder) per se niet dat het bijzondere tarief wordt toegepast bij de overwerkuren? Dan hebt u op werknemersniveau de optie om het reguliere tarief in te schakelen, en wel via het tabblad 'Loon', 'Loonheffing'. Zet daar het betreffende vinkje dan aan.

NB Het uitgangspunt bij de onregelmatige parttimers (oproepkrachten) is standaard in Loon niet het bijzonder tarief toepassen.

Meer voorbeelden en uitleg 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon 2018'
Er is een uitlegdocument dat nog vele voorbeelden toont over 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon 2018'. En uiteraard de nadere uitleg van de bedragen en teksten.

Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf