Wijzigingen per 2021 in 'lonenland'

11) Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK)

Om bedrijven te stimuleren te blijven investeren, kunnen bedrijven een deel van het bedrag van hun investering in mindering brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekering).

Het betreft een tijdelijke maatregel en gaat om investeringen gedaan (= betaald) in 2021 en 2022 en waarvan beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020.

De aanvraag kan pas worden gedaan na 1 september 2021, aangezien de regeling nog niet in de systemen van de overheid is verwerkt. Bij afgifte van de BIK-verklaring door het RVO kan de BIK in de loonaangifte in 2021 verwerkt worden in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart. In 2022 zal er waarschijnlijk een eigen rubriek komen.