Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte

Werkwijze in het kort

- Vul in het veld 'Wachtdagen bij ziekte' het aantal standaard wachtdagen in voor deze
  werkgever.
- Vul in het veld 'Percentage doorbetalen bij ziekte' het percentage in dat u de werknemer
  doorbetaalt ná de wachtdagen. Wettelijk is dat minimaal 70%.
- Leg het ziekteverzuim in Loon vast via de 'Agenda'.
- Loon verlaagt in de loonberekening het brutoloon automatisch met het juiste bedrag.
- Loon verlaagt ook automatisch het aantal loondagen. Niet de loonuren!