Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte

Uurloon

Loon kijkt voor het in te houden bedrag naar het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het uurloon zelf uit door het brutoloon te delen door het aantal loonuren per periode.