Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

2) WW-premie hoog of laag? Uitzonderingen, alsnog lage premie:

·      Tabblad 3 'Overige'.

Bij het aanvinken van ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’ zal automatisch de lage WW-premie toegepast worden.

Loon salarissoftware Afbeelding:
tabblad ‘Overige’, BBL

Afbeelding: tabblad ‘Overige’, BBL

·      Werknemer jonger dan 21 jaar.

Aan de hand van de leeftijd van de werknemer en het aantal verloonde uren kan Loon bepalen of het lage of hoge WW-premiepercentage van toepassing is.

·      Tabblad 2 ‘Loon’, risicogroep.

Bij  de keuze voor 00 IVA-uitkering, 00 Uitkering WAO, 00 Uitkering WGA, 00 Uitkering Ziektewet en 00 Verzekeringsuitkering zal automatisch gerekend worden met de lage WW-premie.

·      Tabblad 3 ‘Overige’, subtabblad ‘Uitkering’.

Bij  de keuze voor Werkgeversbetaling (gecedeerde uitkering UWV) zal ook over dit deel van het loon automatisch de lage WW-premie worden berekend.

•    Agenda, Verzuim, type Zwangerschapsverlof.

Bij de WAZO-uitkering bij zwangerschapsverlof werkt het net weer anders. Het loon van de werknemer wordt doorbetaald, en de werkgever ontvangt hiervoor de WAZO-uitkering. Er gaan geen aparte codes mee in de loonaangifte en dit wordt niet in een aparte risicogroep verloond.

Alles blijft hetzelfde, behalve dat altijd de lage WW-premie van toepassing is, ook al is normaalgesproken de hoge WW-premie van toepassing. In Loon kunt u hiertoe in de Agenda het verzuimtype Zwangerschapsverlof kiezen:

Loon salarissoftware Afbeelding:
‘Agenda’, ‘Verzuim’, ‘Zwangerschapsverlof’

Afbeelding: ‘Agenda’, ‘Verzuim’, ‘Zwangerschapsverlof’

In Loon zal dan automatisch vanaf de begindatum de lage WW-premie berekend worden.