Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders

Inzenden van de pensioenaangifte

Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld kunt u de pensioenaangifte insturen. In onderstaand voorbeeld gaan wij uit van een UPA welke moet worden ingestuurd naar PGGM (Zorg & Welzijn) Het insturen van de aangifte kunt u starten vanuit Loon vandaag via de taak 'UPA PGGM (Zorg & Welzijn) periode *** indienen':


Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM

Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM,
Inzenden pensioenaangifte
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM, Inzenden pensioenaangifte

Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar PGGM (PFZW).

Nieuw tabblad Loon 2019


In Loon 2019 is de werking met betrekking tot het maken van overzichten gewijzigd. Links onder in het scherm is nu het tabblad ‘Loon- en pensioenaangiften’ terug te vinden.

Vanuit dit nieuwe scherm kunt u via ‘Doe pensioenaangifte UPA’ de aangiften insturen. Via ‘Controleer retourmelding’ worden de retourberichten opgehaald. De retourberichten worden vervolgens onder in het scherm weergegeven. 

Via ‘Overzicht alle UPA’s’ kunt u de door u ingestuurde aangiften nogmaals inzien:
 

Loon salarissoftware Afbeelding:
Loon- en pensioenaangiften

Afbeelding: Loon- en pensioenaangiften