Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2019

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2019

Fiscaal maandloon van € 587. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 7.044. Het standaardtarief is daarbij 36,65%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 1,75, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 34,90 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief is daarbij 36,65%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,71, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 7,94 bedraagt.

Ter vergelijking een iets hoger fiscaal loon. Fiscaal maandloon van € 1.625. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.500. Het standaardtarief is daarbij eveneens 36,65%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt nu 0,0 %, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld nog steeds 36,65 bedraagt. Dit ondanks het kleine verschil in het fiscale loon.

Bij fiscale jaarlonen (2019) boven de € 20.385 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 20.400. Het standaardtarief is daarbij 38,10%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 5,15, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 43,25 bedraagt.