Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2018

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2018

Fiscaal maandloon van € 542. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 6.504. Het standaardtarief is daarbij 36,55%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 1,76, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 34,79 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.520. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 18.240. Het standaardtarief is daarbij 36,55%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,06, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 8,49 bedraagt.

Ter vergelijking een iets hoger fiscaal loon. Fiscaal maandloon van € 1.600. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.200. Het standaardtarief is daarbij eveneens 36,55%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt nu 0,0 %, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld nog steeds 36,55 bedraagt. Dit ondanks het kleine verschil in het fiscale loon.

Bij fiscale jaarlonen (2018) boven de € 20.143 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 20.400. Het standaardtarief is daarbij 40,85%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 4,68, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 45,53 bedraagt.