Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2022

Percentages getoond bij: Werknemer, tabblad Loon, Vorig fiscaal jaarloon

In Loon 2022 wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) voor de bijzondere beloningen getoond inclusief het verrekeningspercentage.

Dus daar ziet u de ‘vreemde’ percentages verschijnen, die wijzigen vanaf de grensbedragen.

Onderstaand betreft een voorbeeld van een 'Vorig fiscaal jaarloon' van € 22.000. Het reguliere loonheffingspercentage (witte tabel) is daarbij dit jaar 37,07. Maar daar komt in 2022 dus het verrekeningspercentage loonheffingskorting bij van 3,4 = 40,47%:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen

Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen