Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2019

Overzicht verrekeningspercentages en grensbedragen 2019

Dit zijn de verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen voor het jaar 2019, rekening houdend met de verrekeningspercentages:

Van € 7.099 tot € 10.470: 34,90% = 36,65% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 1,75%

Van € 10.470 tot € 19.390: 7,94% = 36,65% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 28,71%

Van € 19.390 tot € 20.385: 36,65% = 36,65% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 0,00%

Van € 20.385 tot € 34.061: 43,25% = 38,10% +/+ verrekeningspercentage loonheffings-korting van 5,15%

Voor het volledige overzicht van de verrekeningspercentages loonheffingskorting en de grensbedragen 2019: zie onderstaand.

Loon salarissoftware Afbeelding: verrekeningspercentages
loonheffingskorting en grensbedragen 2019
Afbeelding: verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen 2019