Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2017

Overzicht verrekeningspercentages en grensbedragen 2017

Dit zijn de verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen voor het jaar 2017, rekening houdend met de verrekeningspercentages:

Van € 6.482 tot € 10.054: 34,78% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 1,77%

Van € 10.054 tot € 18.620: 8,23% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 28,32%

Van € 18.620 tot € 19.983: 36,55% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 0,00%

Van € 19.983 tot € 32.445: 45,59% = 40,80% +/+ verrekeningspercentage loonheffings-korting van 4,79%

Voor het volledige overzicht van de verrekeningspercentages loonheffingskorting en de grensbedragen 2017: zie onderstaand.

Loon salarissoftware Afbeelding: verrekeningspercentages
loonheffingskorting en grensbedragen 2017
Afbeelding: verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen 2017