Verloningen nieuwe stijl

Verloning vanaf ‘nul,


We beginnen eenvoudig met de verloning van een geheel nieuwe periode, dus zonder dat er al lonen zijn voor dat tijdvak. In dat geval zijn er uiteraard nooit verschillen met bestaande salarissen.

We nemen als voorbeeld de serieberekening van november:

Afbeelding: 'Resultaten van serieberekenen’, Nog geen eerder loon voor deze periode

U ziet dat er geen verschillen zijn met de eerdere november-strook. Die is er immers niet.

NB Laat u niet op het verkeerde been zetten door de kolomnamen als ‘Te betalen (nieuw)’, ‘Verschil Te betalen’ en ‘Verschil Kosten werkgever’. Dat zijn standaardtermen die handig zijn als er een eerdere strook voor dezelfde periode is, maar bij een initiële verloning verder niet echt van belang zijn.