Verloningen nieuwe stijl

Resultaten (serie)berekening dynamischer

Vanaf december 2015 ziet na een (serie)berekening het scherm er flink anders uit dan daarvoor. De schermen zijn dynamischer geworden. Het resultatenscherm laat nog steeds de loonberekening(en) zien, maar daarbij zijn nu meer mogelijkheden dan voorheen.

De belangrijkste wijziging is dat Loon u direct de eventuele verschillen laat zien als u een nieuwe versie van een verloning draait. Het pakket zet dan de oude en de nieuwe strook letterlijk naast elkaar, en toont de precieze verschillen. De netto verschillen kunt u – als u dat wilt – automatisch meenemen in een volgende verloning.

Onderstaand leest u per onderdeel meer over de nieuwe aspecten en mogelijkheden na een loonberekening. De nieuwe opzet vindt u zowel terug bij de individuele berekening als bij de serieberekening.

We beginnen met de verloning vanaf ‘nul’, dus met een volledig nieuwe strook. Daarna kijken we naar een (serie)verloning die verschillen oplevert met de vorige versie van dezelfde periode.