Verloningen nieuwe stijl

Nieuwe strook en ‘Verschil,


Afbeelding: ‘Resultaten van serieberekenen’, Nieuwe strook, en verschil met vorige strook

Als u een werknemer met een loonverschil markeert, ziet u links de nieuwe, dus herziene strook, en rechts de verschillen. Voor alle duidelijkheid is de verschillenstrook groot gemarkeerd met ‘Verschil’.