Verloningen nieuwe stijl

Nieuwe kolommen bij herziene verloningen

Loon toont u in de kolommen onder andere:
- Wat in eerste instantie het netto bedrag was, via ‘Te betalen (oud)’
- Wat nu het netto bedrag is, via ‘Te betalen (nieuw)’
- Het resulterende verschil in netto loon, onder de kop ‘Verschil Te betalen’
- Het resulterende verschil in de kosten werkgever, middels ‘Verschil Kosten werkgever
- En een ‘vlaggetje’ voor de gewijzigde verloningen.