Verloningen nieuwe stijl

In het kort

- Vanaf december 2015 ziet na een (serie)berekening het scherm er flink anders uit dan u
  gewend bent.
- De schermen zijn dynamischer geworden. U zit meer in de ‘cockpit’.
- Bovendien is het aantal functies uitgebreid. Zo kunt u de reserveringsbedragen apart laten
  zien.
- De grootste wijziging is echter dat Loon de verschillen met de bestaande strook laat zien
  nadat u hebt herrekend of opnieuw hebt berekend.
- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde meenemen. Dat
  leidt tot een netto bijbetaling, of juist een terugvordering bij de werknemer(s).
- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de
  Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele
  pensioenaangifte (OLP, PLO).
- Met de nieuwe structuur is dus veel meer mogelijk!