Verloningen nieuwe stijl

Herrekenen van meerdere lonen

Zoals gezegd: door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een foutje in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd.

In die gevallen zult u een hele reeks aan salarissen moeten herrekenen. Dan ziet u daarna in plaats van één loonperiode een hele reeks loonperiodes staan. En in de meeste gevallen voor al uw werknemers.

Maar dat maakt voor de werking van de nieuwe verloningsopzet niet uit. U kunt nog steeds vanuit de ‘cockpit’ werknemers markeren, lonen per periode oproepen, de verschillen zien, et cetera. En uiteraard zorgt Loon er ook dan voor dat de nabetaling c.q. terugvordering vanzelf in de volgende periode plaatsvindt, als u dat wilt.

Ook worden bij een hele reeks aan herziene verloningen de wijzigingen keurig meegenomen in de Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele pensioenaangifte (OLP, PLO).