Verloningen nieuwe stijl

Correcties in volgende verloningsperiode


We draaien nu – voor het eerst - de strook voor de volgende periode. In ons voorbeeld december. Loon laat dan het volgende zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaat van verloning’
Afbeelding: 'Resultaat van verloning’

O.a. de lonen met de ‘Correcties uit eerdere periodes’ zijn gemarkeerd met een oranje vlag. Als u zo’n verloning oproept, ziet u de betreffende correctie staan op de loonstrook:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonstrook’, Correcties uit eerdere
periodes Afbeelding: 'Loonstrook’, Correcties uit eerdere periodes


Als u vervolgens klikt op het tabblad ‘Meldingen’ ziet u dat de correctie die is ontstaan uit periode 11 in periode 12 wordt verwerkt:


Afbeelding: 'Loonstrook’, Meldingen

In dit voorbeeld heeft Loon er dus voor gezorgd dat de nabetaling vanzelf in de volgende periode heeft plaatsgevonden. Dat is een aanmerkelijke verbetering omdat u dit soort verschillen eerst zelf, dus ‘met de hand’ moest regelen.