Vakantiegeldverloning 2017. Vereenvoudigde werkwijze

Nieuwe verloningsopzet

Sinds de zomer van 2016 is de verloningsopzet in Loon flink veranderd:
- De individuele loonberekening en de serieberekeningen zijn in elkaar geschoven.
- De reguliere bruto-verloning, toeslagen, inhoudingen en de incidentele beloningen
   (bijzondere beloningen zoals vakantiegeld) zijn in één scherm ondergebracht. U hoeft dus
   nog maar uit één lijst te kiezen.
- Incidentele beloningen (zoals vakantiegeld) kunt u voortaan tegelijk draaien met de reguliere
  verloning. Wisselen van schermen en tabbladen is dus niet meer nodig.
- Loon zorgt vanzelf voor de juiste afhandeling: reguliere tabellen of tabel bijzondere beloning
- In de salarisberekeningen zelf wijzigt er niets. Alleen wordt nu wel direct de combi-
  loonstrook getoond als er ook sprake is van een incidentele beloning, zoals vakantiegeld.

Meer info over de nieuwe verloningsopzet: https://www.loon.nl/Handleiding/Nieuwe_verloningsopzet.pdf