Uniformering loonbegrip 2013

Situatie anno 2012

U als salarisadministrateur weet hoe complex de lonen in Nederland anno 2012 in elkaar kunnen steken. Zo hebt u te maken met maar liefst vier grondslagen voor de premies en loonbelasting:

Bruto loon
In sectoren met een zogeheten grondslag, zoals de Metaal en Techniek en de sector Zorg en Welzijn, vormt het brutoloon plus 8% vakantiereservering de basis voor de pensioen-premie. In o.a. de Metaal en Techniek is het brutoloon plus 8% vakantiereservering eveneens de basis voor de premies WIA-bodemverzekering en de WGA-hiaatverzekering.

Loon sociale verzekering
Dit is het loon waarover de premies WW en WAO/WIA worden ingehouden. Het loon sociale verzekering wordt als volgt berekend:

     Bruto loon
-/-  premie pensioen werknemer
-/-         premie arbeidsongeschiktheids-pensioen werknemer
-/-         spaarloon
+          loon in natura

Loon Zorgverzekeringswet
Dit is het loon waarover de Zorgverzekeringspremie wordt ingehouden. Het loon Zorgverzekeringswet wordt als volgt berekend:

    Loon sociale verzekering
+          bijtelling auto van de zaak
+          opname levensloopregeling
-/-         inleg levensloopregeling
-/-         premie W.W. werknemer

Fiscaal loon

Dit is het loon waarover de loonheffing wordt ingehouden. Het fiscale loon wordt als volgt berekend:

    Loon Zorgverzekeringswet
+          werkgeversvergoeding Zorgverzekeringspremie

Naast de diverse grondslagen zijn er maximale grondslagen, die per premie kunnen verschillen, en kent de WW-premie een vrijgesteld bedrag (franchise).

En dan zijn er natuurlijk nog de vele CAO-afspraken, die soms zo lastig in elkaar steken dat het lijkt alsof de bedenkers ervan elkaar proberen af te troeven in complexiteit. De meest ‘beruchte’ CAO-afspraken zitten in de Bouwhoek.

Maar ook de simpelere loonstroken zijn nog zo complex dat de gemiddelde burger er weinig van snapt. Die kijkt alleen naar het netto bedrag, en gelooft al die ingewikkelde berekeningen en termen verder wel.