Uniformering loonbegrip 2013

Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen

Het gevolg van de bovenstaande maatregelen is dat er vanaf 2013 geen sprake meer is van de grondslag Loon Zorgverzekeringswet en ook niet meer van de aparte grondslag voor het fiscale loon.

Van de vier loonbegrippen die we nu nog kennen, verdwijnen er dus twee, en houden we er twee over. Namelijk het brutoloon, en het uniform loonbegrip. Loon noemt dat uniforme loonbegrip in de berekeningen het heffingsloon.

Als we de grondslagen van 2012 en 2013 naast elkaar leggen, ziet dat er zo uit: