Uniformering loonbegrip 2013

Maatregelen uniformering loonbegrip

Om de complexiteit van de lonen te verkleinen, wil de regering het loonbegrip dus per 2013 uniformer maken. Door die uniformering wordt de berekening van bruto- naar nettoloon flink ingekort, zo is het plan. Hierdoor wordt de loonstrook voor de werknemers overzichtelijker.

Daartoe is het volgende bedacht:
• De premie Zorgverzekeringswet verdwijnt uit de loonstrook van de werknemer. Want de
   vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt, wordt helemaal afgeschaft.
   De werkgever betaalt voortaan de premie (7,75% in 2013) direct aan het Zorgverzekerings-
   fonds. Dat zal nog steeds gebeuren via de loonaangifte.

• Franchises (vrijgestelde bedragen) worden afgeschaft. Anno 2012 was er nog een  
   franchise voor de WW-premie, aandeel werkgever. Die franchise bedraagt in 2012
   € 1.435,75 per maand, maar die gaat dus per 2013 naar nul.

• De WW-premie aandeel werknemer verdwijnt. Die premie bedroeg al een paar jaar nul,
   maar officieel was de WW-premie aandeel werknemer nog niet afgeschaft.

• Als ‘voormaatregel’ op de uniformering van het loonbegrip zijn de maximum premiegrond-
  slagen voor de werknemersverzekeringen sinds 2012 reeds gelijk getrokken. Tot 2012
  bestonden er nog verschillende maxima.

• De inleg door de werknemer voor de levensloopregeling (zover dat nog is toegestaan)
   wordt aftrekbaar voor alle heffingen. In 2012 is de inleg voor de levensloopregeling nog
   belast voor de premies werknemersverzekeringen, maar niet voor de Zorgverzekeringswet
   en ook niet voor de loonheffing.

• De keerzijde van die medaille is dat een opname uit de levensloopregeling vanaf 2013
   volledig wordt belast. Dus voor alle werknemersverzekeringen en ook voor de loonheffing.

• De bijtelling voor een auto van de zaak wordt vanaf 2013 volledig belast. Anno 2012 is die
   bijtelling alleen belast voor de premie Zorgverzekeringswet en de loonheffing.

• Spaarloon is al sinds 1 januari 2012 verdwenen en was dus geen aftrekpost vóór alle
   heffingen meer.

• De pensioenpremies aandeel werknemer blijven vanaf 2013 logischerwijze een aftrekpost
   vóór alle heffingen.

• Hetzelfde geldt voor de Arbeidsongeschiktheidspremies, aandeel werknemer. Ook die
   premies blijven (waarschijnlijk) een aftrekpost vóór alle heffingen.

• De werknemer blijft in de toekomst meebetalen aan de premie WGA-gedifferentieerd. De
   premie blijft een inhouding op het netto loon. Anno 2012 is de premie gebaseerd op het
   loon sociale verzekering. De basis zal per 2013 het uniform loonbegrip (heffingsloon) zijn.