Uniformering loonbegrip 2013

Loonstrook in 2013 echt simpel?

In de diverse media is gesteld dat per 2013 de loonstrook zo simpel wordt, dat die voortaan per sms of een e-mailtje aan de werknemer verstuurd kan worden. En dat de werknemer die loonstrook nog eenvoudig kan doorgronden ook.

In simpele sectoren als de Zakelijke dienstverlening zou een loonstrook per sms of een
e-mailtje kunnen. Mits de werknemer geen complicerende loonelementen heeft als een auto van de zaak, er geen maximum premiegrondslag wordt overschreden, et cetera. Alleen dán wordt de loonstrook per 2013 inderdaad heel kort, en simpel te doorgronden.

In de sectoren met bedrijfstakeigenregelingen zal de loonstrook voor de gemiddelde werknemer ook vanaf 2013 lastig te doorgronden zijn. Neem de berekening van de pensioenpremie. Die kent vrijwel altijd een franchise-bedrag en een jaarmaximum. Dat zorgt ervoor dat de werknemer niet zomaar het percentage van de pensioenpremie kan ‘loslaten’ op de grondslag. De pensioenpremie laat zich dus sowieso niet eenvoudig uitrekenen, en al helemaal niet bij part-timers.

Bovendien kennen veel CAO’s een hele rits aan andere premies. In de Bouwsectoren is dat het geval, maar ook in de Agrarische sectoren, en in nog veel meer branches. Die bedrijfstakeigenpremies worden per 2013 niet en masse afgeschaft, dus de loonstrook wordt er ook in die zin niet korter of makkelijker op.


Afbeelding: Artikel Telegraaf. Loonstrookje 2013 per sms