Uniformering loonbegrip 2013

In het kort

Per 1 januari 2013 vindt er een enorme wijziging plaats in ‘lonenland’: de uniformering van het loonbegrip. De gevolgen hiervan in een notendop:
• Eén en dezelfde grondslag voor de premies werknemersverzekeringen, de premie
   Zorgverzekeringswet (ZVW) en de loonheffing.
• Hierdoor verdwijnen uit de berekeningen de volgende grondslagen: loon sociale verzekering-
   en, loon Zorgverzekeringswet en het fiscaal loon.
• In plaats daarvan hanteren wij een nieuw begrip als grondslag: het heffingsloon.

Verder wijzigt door de uniformering van het loonbegrip het volgende:
• De franchise (vrijgesteld bedrag) voor de WW-premie verdwijnt.
• De werkgever gaat de ZVW-premie betalen. De werknemer betaalt geen ZVW-premie meer.
• De ZVW-premie verdwijnt daarmee van de loonstrook van de werknemer.