Uniformering loonbegrip 2013

Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper


Vanaf het jaar 2013 moet de loonstrook een stuk korter en simpeler worden. De overheid wil dat u nog maar te maken hebt met één grondslag voor de heffing van de loonbelasting / premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhan-kelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Het wetsvoorstel ‘Uniformering van het loonbegrip’ moet daarvoor gaan zorgen. De Eerste Kamer heeft in juni 2011reeds ingestemd met het wetsvoorstel.

De uniformering zou de werkgevers een besparing op moeten gaan leveren van 380 miljoen euro per jaar.