Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven

Voorbeeld verzuim bij vierwekenverloning

• Een uitzendkracht met een vast werkschema heeft in de laatste week van periode 5 helemaal niet gewerkt.
• Die laatste week van periode 5 (stel, week 20) mag dus niet mee in het aantal gewerkte
  weken voor het fasensysteem.
• Hij heeft in de tweede week van periode 5 één dag gewerkt.
• Deze tweede week van periode 5 (week 18) mag toch in zijn geheel mee in het aantal
  gewerkte weken.

Hoe legt u dit correct vast in Loon?
1) De 'onderbreking' van de laatste week van periode 5 legt u vast als 'Verzuim', ‘Onbetaald
    verlof’
2) Kies daarom vanuit het hoofdscherm in Loon voor ‘Agenda’
3) Kies de juiste werknemer
4) Klik in de Agenda op de gewenste datum en starttijd
5) Kies voor Verzuim
6) Kies voor ‘Onbetaald verlof’
7) Leg de begindatum ('Van') en de einddatum ('Tot en met') van het verzuim vast:

Loon salarissoftware

Afbeelding: ‘Agenda’, ‘Onbetaald verlof'

8) Geef 'OK'
9) Verloon periode 5 op de reguliere wijze.