Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

3) Percentage eindejaarsuitkering 2017

Ook het percentage eindejaarsuitkering 2017 zal automatisch in het pensioen-uurloon worden meegenomen, en dus van invloed zijn op de hoogte van de pensioenpremie(s).

Alleen voor de sector 35 Zorg en Welzijn
Het percentage eindejaarsuitkering 2017 speelt (eventueel) alleen in de sector 35 Zorg en Welzijn. Echter met uitzondering van de groepen 35 Apothekers, 35 Huisartsen en 35 Tandheelkunde. Voor de risicogroep 35 Ziekenhuizen, 35 Geestelijke gezondheidszorg en 35 Gehandicaptenzorg wordt de eindejaarsuitkering wel opgenomen in de pensioen-grondslag, maar dan zonder vakantiereservering.

Percentage invoeren in Loon 2018
Het percentage eindejaarsuitkering 2017 kunt u bij de werkgever in Loon 2018 invoeren. Dat doet u via tabblad 2, 'Wijzig premies':

Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eindejaarsuitkering 2017

Loon 2018 heeft de 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' niet automatisch geïmporteerd uit Loon 2017. U moet dus na de import uit Loon 2017 het percentage 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' zélf aanpassen in Loon 2018. Mits er in het jaar 2017 een eindejaarsuitkering betaald is, uiteraard.