Archivering oude dienstverbanden na import in Loon 2018

Voorbeeld archiveren oude dienstverbanden na import

Stel, in Loon 2017 zijn er voor werknemer Bakker drie dienstverbanden geweest, elk met een eigen nummer inkomstenverhouding (NumIV):

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemers, Meerdere
dienstverbanden en NumIV Afbeelding: Werknemers, Meerdere dienstverbanden en NumIV

Het laatste (nieuwste) dienstverband van Bakker startte op 1 november 2017.


Als deze gegevens worden geïmporteerd in Loon 2018 dan maakt het importverslag melding over gearchiveerde dienstverbanden.

We zien de melding 'Er zijn 2 werknemers gearchiveerd' vanwege de twee oude dienstverbanden van Bakker. 'Werknemer' wil dus in dit geval zeggen 'dienstverbanden'.

De link 'Uitleg archiveren dienstverbanden' toont het document dat u nu leest.

Als u vervolgens gaat naar de bekende lijst van werknemers, zult u zien - en dat is het hele eieren eten - dat werknemer Bakker in Loon 2018 alleen nog wordt getoond met zijn huidige nummer inkomstenverhouding (3). Diens oude nummers inkomstenverhouding (1 en 2) staan niet meer vermeld, ondanks dat de opties 'Toon ook werknemers die uit dienst zijn' en '…ook uit eerdere jaren' beide zijn aangevinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon 2018, Werknemers, Alleen
nog het laatste, dienstverband (NumIV) Afbeelding: Loon 2018, Werknemers, Alleen nog het laatste, dienstverband (NumIV)