Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Werkgeversbetaling. Premiekorting arbeidsgehandicapte

Als de werknemer een directe WAO/WIA-uitkering heeft, dan is er vrijwel altijd ook sprake van arbeidsgehandicaptenkorting. Deze subsidie betekent een vermindering van uw werkgeverslasten.
Vergeet die optie dan ook niet aan te vinken op het werknemerstabblad 'Overige', Subsidies' / 'Loonkostenvoordeel'.

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat in 2016 flink omlaag, voor sommige situaties zelfs van 7.000 naar 2.000 euro per jaar. Echter, voor de werknemer met een WIA-uitkering bestaat in 2016 nog recht op een premiekorting van 7.000 euro per jaar.

Als (!) de werknemer arbeidsgehandicapt is en ook een WIA-uitkering ontvangt, dan vinkt u dat op dit tabblad aan. De maximale subsidie in 2016 bedraagt dan dus 7.000 euro.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Overige,
Subsidies
Afbeelding: Werknemersgegevens, Overige, Subsidies / Loonkostenvoordeel