Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Situatie 2: U hebt een Wajonger in dienst

De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (naast zijn Wajong- uitkering) en u vult de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan.

Er mag bij de verloning geen rekening gehouden worden met de uitkeringsgegevens. U dient voor deze werknemer alleen het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking te verlonen. U verloont zonder loonheffingskorting.

Het vakje ‘Premiekorting arbeidshandicapte t/m:’ op tabblad 3 Overige, subtabblad Subsidies / Loonkostenvoordeel bij de werknemersgegevens vinkt u aan, de premiekorting voor de werkgever is van toepassing.

Het vakje ‘Jonggehandicaptenkorting (‘Wajong’)’ op tabblad 2 Loon, subtabblad Loonheffing gebruikt u alleen wanneer de werknemer geen uitkering ontvangt vanwege een hoog salaris bij de werkgever. De jonggehandicaptenkorting of Wajongkorting voor de werknemer verrekent het UWV namelijk in het algemeen al automatisch met de uitkering.