Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Directe uitkering UWV. Uitleg situatie

De werknemer met de WAO/WIA-uitkering ontvangt bij een directe uitkering het uitkerings-bedrag van het UWV zonder tussenkomst van de werkgever op zijn bankrekening gestort. Naast deze directe uitkering via het UWV, ontvangt de werknemer 'gewoon' loon bij u.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

1. De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (naast zijn uitkering) en u vult de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan.

2. U hebt een Wajonger in dienst.

3. De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (naast zijn uitkering) en u vult de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan.