UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden

Stap 5. Haal het retourbericht op

Direct nadat u de UPA hebt ingestuurd, dient u het zogeheten 'retourbericht' van PGGM op te halen. Dat doet u eveneens via deze weg: Overzichten, Periodieke opgaven, PGGM UPA (Zorg en Welzijn). Of start de betreffende 'Taak' in Loon vandaag.

U klikt daar op 'Retourbericht':

Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM, Retourbericht