Uniforme Pensioenaangifte (UPA) AGH

Welke gegevens zijn nodig voor UPA AGH?

Vanaf 2018 dient u voor de risicogroepen 15 Slagersbedrijven, 17 Kappersbedrijven, en 50 Graanindustrie (Molenaars) een Uniforme Pensioenaangifte (UPA) bericht in te sturen naar de pensioenuitvoerder AGH. In deze handleiding geven wij u meer informatie over welke gegevens u in Loon dient in te geven, en waar.

Voor het insturen van een UPA-bericht naar AGH hebt u de UPA-gebruikersnaam (= leveranciersnummer) en het UPA-wachtwoord nodig. De benodigde 'startgegevens' (!) ontvangt u als werkgever of administratiekantoor voor de Kappers via één brief.  Voor de Slagers ontvangt u de UPA-gebruikersnaam (= leveranciersnummer) en het UPA-wachtwoord direct, maar via twee separate brieven.

Wanneer u de brief (Kappers), of de brieven (Slagers) nog niet hebt ontvangen, kunt u geen UPA-berichten insturen naar AGH.

Let bij de brief/brieven goed op de volgende punten:

Kappers
In de brief voor de Kappers staan uw gebruikersnaam en wachtwoord, maar niet voor de UPA, dus nog niet voor Loon! Onderstaand een uitleg.

In de brief voor de Kappers wordt gesproken over ‘In 4 stappen naar de gegevensaanlevering via UPA’. In deze brief staat ook dat 'jouw gebruikersnaam gelijk is aan jouw Loonheffingsnummer’. Let op: dit zijn niet de gebruikersnaam en het wachtwoord die u in Loon invoert (UPA). U moet namelijk met de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de brief eerst naar een website om daar een formulier in te vullen. De betreffende website staat ook in de brief van het pensioenfonds vermeld. Voor de Kappers is de website www.pensioenkappers.nl

Loon salarissoftware Afbeelding: Kappers, 'Mijn
Pensioenzaken', 'Gegevens voor je UPA account'
Afbeelding: Kappers, 'Mijn Pensioenzaken', 'Gegevens voor je UPA account'

Dan ziet u het inlogscherm en daar vult u de gebruikersnaam en wachtwoord in die in de brief staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Inloggen website,
Afbeelding: Inloggen website, Kappers, 'Mijn Pensioenzaken'

Wanneer u op de betreffende website bent ingelogd, kunt u een webformulier invullen. Via dit webformulier geeft u onder andere aan wie de inzender is, en met welk salarispakket u werkt. Aan de hand van de door u ingevulde gegevens, bepaalt AGH wie er een UPA-account nodig heeft. Pas wanneer dít is gebeurd, ontvangt u van AGH de gegevens met betrekking tot het UPA-account (UPA-gebruikersnaam en het UPA-wachtwoord). Deze UPA-gegevens dient u in Loon in te geven en pas dan kunt u het UPA bericht insturen.

Nogmaals: de UPA-gebruikersnaam, en het UPA-wachtwoord staan dus niet reeds direct vermeld in de brief die u voor de Kappers kreeg!

Slagers en Graanindustrie
Voor de Slagers en de Graanindustrie staat in de ene brief normaliter reeds direct uw UPA-gebruikersnaam vermeld, en in tweede brief uw UPA-wachtwoord. Ter check: als in de gebruikersnaam-brief van het Slagers/Molenaars-pensioenfonds 'jouw gebruikersnaam' met een P begint, dan is dat inderdaad al de UPA-gebruikersnaam. In de wachtwoord-brief staat dan het UPA-wachtwoord.

Die UPA-gebruikersnaam en dat UPA-wachtwoord vult u direct in via Loon, op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever.

Werkte u nog niet eerder met Loon Salarissoftware?
Werkte u nog niet eerder met Loon Salarissoftware, maar met een ander pakket? Dan geldt het volgende: als u voor de eerste keer via Loon voor een werkgever de pensioenaangifte gaat indienen, dient u eerst op het werkgeversportaal van AGH (of het betreffende pensioenfonds) aan te geven dat u gaat aanleveren via Loon Salarissoftware.