Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Uitbetaling reserveringen bij verzuim, via toeslag Uitbetaling uit reservering

Wanneer in een loonperiode een feestdag, kort verzuim/bijzonder verlof valt, dan wordt de reservering hiertoe ingezet. Stel, er is sprake van een dag kort verzuim in week 4 bij een werknemer met een onregelmatig werkschema met een weekloon. U verloont dan 4 dagen en voegt daaraan toe een toeslag 'Uitbetaling uren uit reservering'.

1) Kies voor de reguliere verloning de weekperiode 4, vul de loonuren en -dagen in
2) Voeg via het plusje-icoon de uitbetaling van het kort verzuim toe:

Loon salarissoftware Afbeelding: toeslag
Uitbetaling uren uit reservering

Afbeelding: toeslag Uitbetaling uren uit reservering

U kunt de toeslag toevoegen aan de reguliere strook. Op de strook komt dat er zo uit te zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: verloning,
Uitbetaling uren uit reservering

Afbeelding: verloning, Uitbetaling uren uit reservering