Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Geheel uitbetalen van reserveringen

De uitbetaling van het restantbedrag van de reserveringen (exclusief de vrije dagen) vindt volgens de ABU cao plaats uiterlijk in de eerste week van juni. Uitbetaling van de reservering vrije dagen vindt alleen plaats bij einde van de uitzendovereenkomst, anders uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar (tenzij de overeenkomst voortduurt in het volgende jaar).
Wanneer de uitzendkracht de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt mogen de reserveringen periodiek worden uitgekeerd.

Ook volgens de NBBU cao dienen de reserveringen alleen uitgekeerd te worden indien er daadwerkelijk sprake is van een vrije dag, kort verzuim of een feestdag. Indien er nog een restantbedrag blijft staan, dient dit uiterlijk 6 weken na beëindiging van het dienstverband te worden uitgekeerd.

De uitbetaling van de vakantiegeldreservering vindt gewoonlijk in mei plaats.

In ons voorbeeld gaan wij uit van een uitbetaling van alle reserveringen in week 24 (de 6e vierwekenperiode).

Loonstrook werknemer
1) Kies voor de reguliere verloning de vierwekenperiode '6'
2) Kies vervolgens het plusje-icoon: . Dan voor de toeslag 'Uitbetaling reserveringen'.
3) Controleer of alle reserveringen zijn aangevinkt, standaard staat de uitbetaling op
   ‘Geheel’, dit laat u zo staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Geheel uitbetalen
reserveringen
Afbeelding: Geheel uitbetalen reserveringen

Loon weet nu dat het gaat om een incidentele (= bijzondere) beloning. Daar hebt u geen omkijken naar.

4) Na 'Verloon' ziet u bij de verloningen:
- periode 6 voor de reguliere verloning en de uitbetaling voor Kort verzuim, Vrije dagen en Feestdagen.
- en periode 6B voor de uitbetaling van de reservering vakantiegeld.

Tezamen (6 en 6B) ziet het er zo uit:


Afbeelding: Geheel Uitbetalen reserveringen

Klik op het tabblad 'Kosten werkgever' om de Vrijval van de reservering te zien:
 

Afbeelding: Loonberekening, Uitbetaling reserveringen / Vrijval

De kosten werkgever van de reserveringen zijn altijd precies correct, want de reserveringen worden gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in plaats van op een vast percentage.

Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt uitbetaald. Die daadwerkelijke kosten vallen vrij bij de uitbetaling. Loon rekent hierbij cumulatief. Dat betekent dat Loon ook terugkijkt naar de eerdere verloningen in 2019. Het eventuele verschil tussen die eerder berekende bedragen en het daadwerkelijke reserveringsbedrag corrigeert Loon vanzelf in de eerstvolgende verloning.