Transitievergoeding

Compensatieregeling UWV: slapende dienstverbanden en bedrijfsbeëindigingen

De werkgever kan sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die betaald is als de werknemer ontslagen wordt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Daarnaast is er per 1 januari 2021 ook een compensatieregeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wanneer de onderneming als gevolg van ziekte of pensionering van de ondernemer de werkzaamheden van de onderneming worden beëindigd. Vereiste bij deze compensatie is dat de transitievergoeding op of na 1 januari 2020 is betaald.

Deze compensatieregelingen komen er op neer dat als een ondernemer vanwege een slapend dienstverband of vanwege ziekte of pensionering voor zijn werknemer(s) ontslag moet aanvragen, de werkgever weliswaar een transitievergoeding moet betalen, maar hij deze transitievergoeding later weer van het UWV gecompenseerd krijgt.