Transitievergoeding

Bij grotere werkgevers: overgangsregeling 50 jaar of ouder

Tot 1 januari 2020 geldt voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn een overgangsregeling. Voor die werknemers geldt een hogere berekeningsmaatstaf voor de transitievergoeding over de jaren dat de werknemer na 50 jarige leeftijd bij de werkgever in dienst was. Voorwaarde is dat de werknemer een dienstverband van tenminste 10 jaar moet hebben. Als aan die voorwaarden is voldaan, bedraagt de transitievergoeding één maandsalaris voor alle dienstjaren boven de 50 jaar. Werkgevers met minder dan 25 werknemers worden ontzien ten aanzien van deze bepaling. Voor deze 'kleinere' werkgevers geldt deze hogere berekeningsmaatstaf dus niet.