'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018

Afwijking per cao mogelijk

Alleen bij cao is het toegestaan om van de wettelijke regeling ten aanzien van de vakantietoeslag af te wijken, ook wanneer dit ten nadele van de werknemer is. In Loon hebben wij hier, voor zover bekend, rekening mee gehouden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de cao voor Hoveniers en groenvoorzieners (middels artikel 49).