Thuiswerkvergoeding

Wat als u meer of minder dan eur 2,15 per thuiswerkdag wilt vergoeden?

Het forfaitaire bedrag voor de thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,15 per thuiswerkdag. Maar wat als u meer, of juist minder wilt vergoeden?

Aanpassen voor alle werknemers tegelijk (per werkgever)
Als u voor alle werknemers bij een werkgever het bedrag van € 2,15 thuiswerkvergoeding wilt aanpassen, gaat u dan naar de vaste werkgevergegevens. Tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Daar kunt u het bedrag (onderin) naar de gewenste waarde aanpassen:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werkgever,
Afbeelding: Werkgever, 'Premies', 'Wijzig premies'

Aanpassen per werknemer
Als u voor slechts één of enkele werknemers het bedrag van € 2,15 thuiswerkvergoeding wilt aanpassen, gaat u dan naar de vaste werknemergegevens. Tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies'. Daar kunt u het bedrag (onderin) naar de gewenste waarde aanpassen:


Afbeelding: Werknemer, 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies'


Afwikkeling afwijkende thuiswerkvergoeding
Let op! Loon wikkelt een thuiswerkvergoeding van meer dan € 2,15 per thuiswerkdag af op dezelfde wijze als ingesteld bij de 'Kilometervergoeding boven het wettelijk maximum' (€ 0,21 per km in 2023). Zie 'Werkgever', tabblad 'Vervoer/thuiswerk':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever,
'Vervoer/thuiswerk'
Afbeelding: Werkgever, 'Vervoer/thuiswerk'

Loon wikkelt een thuiswerkvergoeding van minder dan € 2,15 af als een Looncomponent 'Nooit belast'.