Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief

Probleem: regels loonbelasting anders dan regels inkomstenbelasting

Er is dit jaar (2015) een wijziging in de tabel bijzondere beloningen, zowel bij de witte als bij de groene tabel. Dat heeft te maken met de op- en afbouw van de arbeidskorting en/of de afbouw van de algemene heffingskorting. Dit als gevolg van de verschillen die door deze inkomensafhankelijke regelingen zijn ontstaan tussen enerzijds de inhouding volgens de regels van de loonbelasting, en anderzijds de regels van de inkomstenbelasting.