Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief

Oplossing: aanpassing tabel bijzondere beloningen


Vanuit de politiek is aangedrongen op maatregelen om deze verschillen op te lossen, waaronder een aanpassing in de tabel bijzondere beloningen 2015.

In de tabellen van 2015 zijn er ‘nieuwe’ percentages opgenomen om het probleem grotendeels te compenseren. Namelijk de  kolom ‘verrekenings% loonheffingskorting’.

In onderstaande tabel 2015 ziet u de standaardtarieven én het ‘verrekenings% loonheffings-korting’ staan (rode omkadering):