Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief

Kan plaatsvinden bij gros werknemers

Het ’verrekenings% loonheffingskorting’ kan zich voordoen bij jaarlonen tussen de € 19.823 en de € 100.671. Dus bij het gros van de werknemers.