Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief

Gevolg: percentage hoger dan standaard 42 of 52

Het bijzonder tarief kan bijvoorbeeld 56% zijn. Namelijk het standaardtarief (52%) plus het ’verrekenings% loonheffingskorting’(4%). Tezamen 56%. Maar u ziet dat ook het standaardtarief van 42% hoger kan uitpakken door het ’verrekenings% loonheffingskorting’.