Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief

Belastingdienst: extra percentage hoeft niet afzonderlijk zichtbaar op loonstrook

De Belastingdienst (OSWO) heeft over het extra percentage het volgende gezegd:
"Het extra percentage hoeft voor de werknemer niet afzonderlijk zichtbaar te zijn op de loonstrook. Het hoeft ook niet op de jaaropgaaf te komen. Als op uw loonstrook het percentage van de tabel bijzondere beloningen staat, mag dat ook bijvoorbeeld 56% zijn. De loonstrook is namelijk een civiele verplichting en geen verplichting vanuit de Belastingdienst."