Serieverlonen

Rechterkant: looncomponenten per werknemer

Aan de rechtkant van het scherm ziet u - bij een nieuwe verloning - per geselecteerde werknemer de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen staan. Zoals de reiskosten, of een maandelijkse toeslag.

Als u ‘links’ een andere werknemer kiest, zal van hem of haar bij ‘looncomponenten’ de vaste data verschijnen. U kunt zich daarbij niet vergissen in de werknemer want die wordt bij naam genoemd.Toevoeging looncomponenten per werknemer

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten,
per werknemer
Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer

Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen (bijzondere beloningen). Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze ‘Incidentele beloningen’ vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Toevoegen eenmalige looncomponent. Voorbeeld
U wilt het looncomponent ‘bruto toeslag’ eenmalig invoeren voor de geselecteerde werknemer. Klik op de plus-icoon, en dan voor ‘Bruto’. U krijgt vervolgens het scherm in beeld waar u uit de diverse bruto toeslagen een keuze kunt maken. In het onderstaande voorbeeld een Bruto Ploegentoeslag.

De rest spreekt voor zich. Het werkt zoals u gewend bent. Als u de eenmalige looncomponent hebt toegevoegd, toont Loon die in het blauw in plaats van in het zwart (voor de vaste looncomponenten):

Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw)

Op dezelfde wijze kunt u via de optie ‘Incidentele beloning’ eenmalige looncomponenten toevoegen voor deze werknemer. Zoals overwerk, een bonus, et cetera.

Individuele vrije tekst
In de twee regels ‘Vrije tekst’ kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alleen de gekozen (= gemarkeerde) werknemer:


Afbeelding: Vrije tekst invoeren, individueel


Voorbeeld: Een werknemer heeft in de drukke maand oktober vrijwillig een flink aantal extra uren gewerkt. Voor hem zou u hier de tekst 'Dank voor je hulp in drukke tijden!’ in kunnen vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstrook van alleen deze werknemer, en uitsluitend voor de oktober-strook.