Serieverlonen

Correcties in volgende verloningsperiode


We draaien nu – voor het eerst - de strook voor de volgende periode. In ons voorbeeld maart. Loon laat dan het volgende zien:


Afbeelding: 'Resultaat van verloning’

O.a. de lonen met de ‘Correcties uit eerdere periodes’ zijn gemarkeerd met een oranje vlag. Als u zo’n verloning oproept, ziet u de betreffende correctie staan op de loonstrook:

Afbeelding: 'Loonstrook’, Correcties uit eerdere periodes

Als u vervolgens klikt op het tabblad ‘Meldingen’ ziet u dat de correctie die is ontstaan uit periode 2 in periode 3 wordt verwerkt:


Afbeelding: 'Loonstrook’, Meldingen

In dit voorbeeld heeft Loon er dus voor gezorgd dat de nabetaling vanzelf in de volgende periode heeft plaatsgevonden. Dat is een aanmerkelijke verbetering omdat u dit soort verschillen eerst zelf, dus ‘met de hand’ moest regelen.