Seniorenregeling

Voor welke sectoren?

De volgende sectoren kennen een seniorenregeling:
01 Bos en Natuur, Glastuinbouw, Hoveniersbedrijven, Open teelten en LEO
09 Grafische industrie
12 Metaal en techniek
13 Bakkersbedrijf
14 Zoetwarenindustrie
15 Slagersbedrijven
16 Vleesgroothandel en vleeswarenindustrie
17 Fashion, Sport & Lifestyle en Fashion, Sport & Lifestyle (Woninginrichting)
41 Groothandel bandenbranche
42 Groothandel in textielgoederen
50 Graanindustrie (molenaars)
54 Toneel en dans en Nederlands theater
57 Stukadoorsbedrijf.