Aandachtspunten sector 01 Agrarisch bedrijf

Pensioen en pensioenopgave 01 Agrarisch bedrijf


Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL) heeft als pensioenuitvoerder TKP. U kunt de periodieke opgaven loon en premie aanleveren via Loon. Dit zijn de in te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 Pensioen, bij TKP (Colland): Het aansluitnummer van de werkgever

-        Werknemersscherm tabblad 5 Opgaven, de CAO-code voor werknemer. Deze is nodig voor de melding van een nieuw dienstverband.

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar LoonVandaag. U ziet daar de taak Periodieke opgave TKP (Colland Agrarische, Groente- en fruitverwerkingsbedrijven). Selecteer deze en klik rechts op Start taak.