Aandachtspunten sector 01 Agrarisch bedrijf

Pensioen en pensioenopgave 01 Agrarisch bedrijf


Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL) heeft als pensioenuitvoerder TKP. U kunt de periodieke opgaven loon en premie aanleveren via Loon. Dit zijn de in te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:

-        Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij 'TKP (Colland) ': Het aansluitnummer van de werkgever.

Voor TKP / Colland dient het aansluitnummer werkgever geheel gevuld te worden tot 15 posities. Het nummer moet beginnen met 001, 014 of 016 gevolgd door uw twaalfcijferige aansluitnummer.

Dus als uw aansluitnummer bijv. 923456296968 luidt, en u hebt bijv. een agrarisch bedrijf, dan dient u hier voor Colland het nummer 001923456296968 in te vullen. Het aansluitnummer vindt u o.a. op uw premie-overzicht van TKP / Colland.

Loon controleert het nummer op bestaanbaarheid!

Als u de Loon Salarissoftware-klant én de werkgever bent, dan zullen het leveranciersnummer en het aansluitnummer hetzelfde zijn. Dan bent u zowel degeen die de periodieke opgave instuurt, als degeen vóór wie de periodieke opgave wordt ingestuurd. Echter, als u een administratiekantoor hebt, dan stuurt u de periodieke opgave voor uw klant in, niet voor uzelf. Dan kunnen het leveranciersnummer en het aansluitnummer verschillen.

-        Werknemersscherm tabblad 5 'Opgaven', de 'CAO-code' voor werknemer. Deze is nodig voor de melding van een nieuw dienstverband.

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar 'LoonVandaag'. U ziet daar de taak 'Periodieke opgave TKP (Colland Agrarische, Groente- en fruitverwerkingsbedrijven) '. Selecteer deze en klik rechts op 'Start taak'.